Mùa măng mai Lâm Thượng

Báo Yên Bái
Gốc

Lâm Thượng là xã có diện tích măng mai lớn nhất của Lục Yên với 350 ha, khoảng 642 hộ dân trồng tre lấy măng, tạo việc làm thời vụ cho gần 1.000 lao động với mức thu nhập từ 2-3 triệu đồng/tháng.

Măng thu hoạch được bóc vỏ tại chỗ

Măng thu hoạch được bóc vỏ tại chỗ

Cây măng mai có đặc tính là dễ trồng, mỗi khóm có 8-10 ngọn măng

.... Sau đó đem luộc và để nguội hoặc đem phơi khô.

Mỗi năm măng mai đem về cho người dân xã Lâm Thượng trên 15 tỷ đồng, góp phần xóa đói giảm nghèo cho người dân địa phương.

Anh Dũng

Nguồn Yên Bái: https://baoyenbai.com.vn/12/300474/mua-mang-mai-lam-thuong.aspx