Mua ma túy tổng hợp để vào khách sạn lắc

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Loại thuốc lắc mà các cầu thủ sử dụng rất mới nên dụng cụ thử thông thường đã cho ra kết quả âm tính (!) l HLV Triệu Quang Hà cho rằng các cầu thủ này "không hư hỏng”

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/phap-luat/217683.asp