Mùa M&A

Cuối năm 2008, một số hợp đồng M&A trong lĩnh vực ngân hàng đã báo hiệu một thị trường sôi động trong năm kế tiếp. Lĩnh vực dịch vụ tài chính mà cụ thể là ngành chứng khoán và ngân hàng sẽ là thước đo độ nóng của thị trường này.