Mưa lớn kèm dông lốc làm 678 nhà dân tốc mái và nhiều diện tích hoa màu bị thiệt hại tại Tuyên Quang

Đêm 30/4, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã xảy ra mưa trên diện rộng, một số nơi có mưa kèm dông lốc với lượng mưa đo được có nơi từ 22mm đến 28mm, gây nhiều thiệt hại về nhà ở, tài sản và hoa màu của người dân. Ước thiệt hại do thiên tai gây ra hơn 10,4 tỷ đồng.

Nhiều cột điện trên địa bàn huyện Sơn Dương bị gãy đổ.

Nhiều cột điện trên địa bàn huyện Sơn Dương bị gãy đổ.

Theo đó mưa to kèm dông lốc đã làm 678 nhà dân tại các huyện Sơn Dương, Lâm Bình, Hàm Yên bị tốc mái, hư hỏng. Làm hơn 242 ha lúa; hơn 339 ha ngô và rau màu bị hư hại; 54,9 ha cây lâm nghiệp bị gãy, đổ; thiệt hại 600 con gà, vịt và 2 con trâu tại huyện Sơn Dương; 19 cây cột điện bị gãy đổ và 70 công trình chuồng trại, nhà bếp, công trình phụ bị tốc mái, hư hỏng.

Ngay sau khi thiệt hại xảy ra, Ủy ban nhân dân các huyện có thiệt hại đã chỉ đạo cán bộ chuyên môn, phụ trách xuống các xã bị thiệt hại, phối hợp với các xã huy động lực lượng tại chỗ để hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại về nhà ở ổn định cuộc sống và tiếp tục thống kê thiệt hại.

Mưa dông khiến nhà dân tại xã Tân Long, huyện Yên Sơn bị tốc mái.

Mưa dông khiến nhà dân tại xã Tân Long, huyện Yên Sơn bị tốc mái.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh yêu cầu các địa phương thực hiện các biện pháp ứng phó phòng, tránh di chuyển các hộ dân thôn vùng xung yếu đến nơi an toàn; phân công cán bộ thường trực tại các đập tràn, gầm tràn hướng dẫn người dân đi lại an toàn; theo dõi sát các bản tin cảnh báo, thực hiện phương châm 4 tại chỗ ứng phó kịp thời khi mưa lớn xảy ra.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/mua-lon-kem-dong-loc-lam-678-nha-dan-toc-mai-va-nhieu-dien-tich-hoa-mau-bi-thiet-hai-tai-tuyen-quang-post807358.html