Mưa lạnh Hà Nội sẽ gây khó khăn cho tuyển Thái Lan?

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - "Một đội tuyển chuyển từ nơi giá rét sang vùng nóng ấm mới sợ vì sẽ thấy mất sức, rất mệt. Trong khi đó, khi chuyển từ khi hậu nóng sang lạnh, các cầu thủ sẽ không gặp khó khăn gì đáng kể", chuyên gia Nguyễn Văn Vinh nói.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=59&NewsId=119335