Mùa hè, không chỉ là đi chơi...

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Minh Nhật (lớp 11, N.T.H) thì khác, cậu sinh ra trong một gia đình khá giả. Minh Nhật được ba mẹ dẫn đi làm từ thiện để thấy cuộc sống này còn nhiều hoàn cảnh khó khăn.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=53&NewsId=73041