Mua hàng hóa trả góp lãi suất 0% cần những điều kiện gì?

Từ năm 2015, Home Credit đã cho ra đời các sản phẩm vay mua hàng trả góp mua hàng điện máy gia dụng, điện tử với lãi suất 0%.

Các sản phẩm này thu hút được nhiều khách hàng. Chỉ cần đáp ứng được các điều kiện đơn giản này khách hàng đã có thể mua hàng với lãi suất 0%.

Mua hàng hóa trả góp lãi suất 0% cần những điều kiện gì? - Ảnh 1

Về thanh toán giá hàng hóa

Sau khi kí hợp đồng với Home Credit, khách hàng chỉ cần thanh toán đầy đủ khoản trả trước cho nơi bán. Home Credit sẽ thanh toán phần còn lại của giá bán các sản phẩm đã mua với bên bán.

Trách nhiệm trong giao dịch mua bán hàng hóa

Mua hàng hóa trả góp lãi suất 0% cần những điều kiện gì? - Ảnh 2

Khách hàng được độc lập giải quyết các vấn đề giao dịch mua và nhận hàng với nơi bán hàng

Khách hàng được độc lập giải quyết các vấn đề giao dịch mua và nhận hàng với nơi bán hàng. Home Credit không tham gia việc giao dịch mua bán hàng hóa của khách, trừ nghĩa vụ thanh toán nêu trên.

Giấy tờ liên quan đến Hàng hóa

Khi nhu cầu tiêu dùng của khách hàng vay trả góp mô tô, xe máy thì người vay sẽ được Home Credit cung cấp một bản sao công chứng của giấy chứng nhận đăng ký. Sau 15 ngày Home Credit nhận được bản chính, khách hàng sẽ nhận được bản sao đăng kí. Khi kết thúc hợp đồng, nếu có khiếu nại nào về giấy chứng nhận đăng ký xe, khách hàng có thời hạn 2 tháng để gửi về Home Credit.

Sử dụng hàng hóa

Home Credit chỉ cho vay trả góp hàng hóa khi người vay đảm bảo mọi hoạt động khi sử dụng hàng hóa là hợp pháp. Khách hàng cần đồng ý sử dụng hàng hóa cho mục đích tiêu dùng hợp pháp, thực hiện biện pháp bảo đảm bằng hàng hóa nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Home Credit, không định đoạt hàng hóa và mọi thay đổi liên quan đến hàng hóa, sẽ không ảnh hưởng đến các nghĩa vụ của khách theo hợp đồng.

Mua hàng hóa trả góp lãi suất 0% cần những điều kiện gì? - Ảnh 3

Home Credit chỉ cho vay trả góp hàng hóa khi người vay đảm bảo mọi hoạt động khi sử dụng hàng hóa là hợp pháp

Thanh lí hàng hóa khi có vi phạm thực hiện hợp đồng

Khách hàng có thể chấm dứt hợp đồng trước thời hạn với Home Credit. Tuy nhiên nếu có vi phạm trong việc thanh toán các khoản nợ trong thông báo chấm dứt hợp đồng trước thời hạn thì Home Credit có quyền đại diện khách hàng bán hàng hóa bằng cách gửi thông báo thanh lí hàng háo cho khách hàng.

Khi đó khách hàng phải bằng chi phí của mình giao hàng hóa, cùng tất cả các giấy tờ liên quan đến quyền sở hữu hàng hóa trong vòng từ 5 – 10 ngày tùy theo cách thức khác nhau.

Home Credit có quyền nhận mọi khoản tiền thu được từ việc bán hàng hóa để khấu trừ các khoản nợ còn tồn đọng. Khách hàng sẽ được nhận phần còn lại(nếu có) các khoản thu từ việc bán hàng hóa. Nếu các khoản thu từ việc bán hàng hóa không đủ để chi trả hết các khoản nợ còn tồn đọng, người vay có thể thanh toán khoản nợ còn lại cho Home Credit trong thời hạn 05 (năm) ngày kể từ ngày bán hàng hóa.

>> Vay tiền mua xe trả góp không cần thế chấp ở đâu tiện lợi nhất?

P.V