Mùa đại hội cổ đông không bình yên

Khác với các năm trước, mùa đại hội cổ đông (ĐHCĐ) năm nay tiềm ẩn nhiều sóng gió. Các cổ đông phải đối diện với nhiều vấn đề như sự thua lỗ của công ty, cổ phiếu mất giá, chôn vốn dài hạn.