Mua bất động sản từ Chủ tịch HĐQT Lê Viết Hải mà chưa được thông qua, Xây dựng Hòa Bình (HBC) bị xử phạt

CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã HBC - sàn HOSE) bị xử phạt hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với nghĩa vụ công bố thông tin.

Ông Lê Viết Hải, Chủ tịch HĐQT Xây dựng Hòa Bình

Ông Lê Viết Hải, Chủ tịch HĐQT Xây dựng Hòa Bình

Ông Lê Viết Hải, Chủ tịch HĐQT Xây dựng Hòa Bình

Ngày 10/6/2024, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) ban hành Quyết định số 649/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình, đơn vị có địa chỉ tại số 235 đường Võ Thị Sáu, Phường Võ Thị Sáu, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong đó, phạt 65 triệu đồng đối với hành vi công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật trên hệ thống công bố thông tin của UBCK và trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) đối với các tài liệu bao gồm Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán; Báo cáo thường niên năm 2022; Thông báo thay đổi thành viên Hội đồng quản trị; Giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh trước và sau soát xét đối với Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên năm 2022 được soát xét; Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý 4 năm 2022.

Thêm nữa, Xây dựng Hòa Bình cũng bị phạt 125 triệu đồng đối với hành vi vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này.

Được biết, Xây dựng Hòa Bình đã ký kết Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ngày 31/3/2020 với ông Lê Viết Hải, Chủ tịch HĐQT để nhận chuyển nhượng bất động sản từ ông Lê Viết Hải với giá trị 120 tỷ đồng khi chưa được Đại hội đồng cổ đông hoặc HĐQT Công ty thông qua.

Tổng số tiền phạt là 190 triệu đồng.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý I/2024, Xây dựng Hòa Bình ghi nhận doanh thu đạt 1.650,9 tỷ đồng, tăng 38,2% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận lãi 57,75 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 443,8 tỷ đồng. Trong đó, Công ty không còn kinh doanh dưới giá vốn, biên lợi nhuận gộp chuyển từ âm 17%, lên dương 1,3%.

Năm 2024, Xây dựng Hòa Bình đặt kế hoạch tổng doanh thu 10.800 tỷ đồng, tăng 43,3% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế dự kiến lãi 433 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 1.110,7 tỷ đồng.

Như vậy, kết thúc quý đầu năm 2024 với lãi 57,75 tỷ đồng, Xây dựng Hòa Bình chỉ hoàn thành 13,3% so với kế hoạch năm.

Mặc dù lãi trở lại sau hai năm thua lỗ nhưng tại thời điểm 31/3/2023, Xây dựng Hòa Bình vẫn còn lỗ lũy kế 3.182,46 tỷ đồng, bằng 116,1% vốn chủ sở hữu (vốn chủ sở hữu chỉ 2.741,33 tỷ đồng).

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 13/6, cổ phiếu HBC tăng 30 đồng lên 7.850 đồng/cổ phiếu.

Duy Bắc

Nguồn ĐTCK: https://tinnhanhchungkhoan.vn/mua-bat-dong-san-tu-chu-tich-hdqt-le-viet-hai-ma-chua-duoc-thong-qua-xay-dung-hoa-binh-hbc-bi-xu-phat-post347262.html