Mũ của "sao" có gì lạ?

    Gốc

    Vào ngày mà bạn trở nên nổi tiếng, có một thứ phụ tùng không thể thiếu: chiếc mũ. Đó không chỉ là thời trang, nhờ nó, bạn có thể giấu mặt và ẩn mình nếu muốn.

    Nguồn Nông Nghiệp: http://www.hoahoctro.vn/CINEBOXPHIMANH/7805.hht