"Mũ bảo hiểm không thể gây tai nạn cho trẻ nhỏ"

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Chỉ có 15% trẻ em Việt Nam đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, do ảnh hưởng tin đồn mũ gây chấn thương cổ trẻ nhỏ, theo Quỹ phòng chống thương vong châu Á (AIPF).

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=57&NewsId=55183