MTTQ TP Cần Thơ làm tốt công tác giám sát

MTTQ TP Cần Thơ đã tổ chức 3.109 cuộc giám sát trên các lĩnh vực trong đó Ủy ban MTTQ Việt Nam các quận Ninh Kiều, Thốt Nốt, Cái Răng, huyện Vĩnh Thạnh được biểu dương làm tốt công tác giám sát.

MTTQ TP Cần Thơ làm tốt công tác giám sát - Ảnh 1

Quang cảnh sơ kết qui chế, qui định tại Ủy ban MTTQ TP Cần Thơ.

Ngày 28/10, Ủy ban MTTQ TP Cần Thơ sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc ban hành qui chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội và Quyết định số 218-QĐ/TW ban hành qui định về việc MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Về công tác giám sát, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội tham gia giám sát việc thực hiện tổng rà soát chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng; giám sát công tác bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp; giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐND và các ban của HĐND; phối hợp với Viện KSND kiểm sát việc tạm giam, tạm giữ và giáo dục người chấp hành án phạt tù, thi hành án hình sự; khảo sát hoạt động của Ban thanh tra nhân dân và ban giám sát đầu tư của cộng đồng các xã, phường, thị trấn; tái giám sát sau tổng rà soát chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng; giám sát việc nâng cao hiệu quả việc giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở, công tác tiếp công dân; giám sát việc chấp hành pháp luật trong các cơ sở y tế tư nhân.

Tổng cộng có 3.109 cuộc giám sát trên các lĩnh vực trong đó Ủy ban MTTQ Việt Nam các quận Ninh Kiều, Thốt Nốt, Cái Răng, huyện Vĩnh Thạnh được biểu dương làm tốt công tác giám sát.

Về công tác phản biện xã hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp thành phố Cần Thơ tích cực tham gia nghiên cứu đóng góp ý kiến, phản biện xã hội đối với dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi), hình sự (sửa đổi); luật nghĩa vụ quân sự; luật bảo vệ môi trường; luật tiếp công dân; Hiến pháp (sửa đổi).

Hội Liên hiệp phụ nữ và các đoàn thể còn tham gia đóng góp các ý kiến về, kiến nghị về các điều, khoản có liên quan trực tiếp đến phụ nữ, gia đình, trẻ em, bình đẳng giới, chống bạo lực gia đình, học đường,…

Về thực hiện Quyết định 218-QĐ/TW, Ủy ban MTTQ các cấp, các đoàn thể chính trị xã hội tham gia đóng góp ý kiến vào vào dự thảo văn kiện, nghị quyết của Đảng, HĐND, quyết định của UBND, các đề án, chương trình phát triển kinh tế xã hội của thành phố góp phần nâng cao chất lượng các chương trình, đề án, qui hoạch những chính sách của thành phố làm cơ sở phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Ủy ban MTTQ các cấp còn phối hợp với các cấp ủy đảng, chính quyền tổ chức đối thoại với doanh nghiệp, với nhân dân, giải đáp, giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân, doanh nghiệp.

Lê Quốc Khánh