MTTQ quận Hai Bà Trưng đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

KTĐT - Ủy ban MTTQ quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì do Nhà nước trao tặng bởi những thành tích xuất sắc trong công tác các năm 2003 - 2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Từ năm 2003 đến nay, vai trò vị trí của MTTQ các cấp quận Hai Bà Trưng ngày càng được nâng cao. MTTQ quận không ngừng đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp nhân dân thông qua các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tăng cường phát triển hội viên. 6 năm qua, MTTQ quận kết nạp được 4 tổ chức thành viên mới, nâng tổng số lên 21 thành viên, thành lập mới 2 tổ đoàn kết công giáo; số đoàn viên, hội viên ngày càng tăng với hơn 8,3 vạn người, gồm CNVC lao động, thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh, người cao tuổi. Hiện toàn quận có 220 ban công tác mặt trận, góp phần tích cực triển khai các nhiệm vụ tại cơ sở, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Bà Ngô Thị Ngọc Bích, chủ tịch Ủy ban MTTQ quận Hai Bà Trưng đã phát động phong trào thi đua tới MTTQ các cấp trong quận từ nay đến hết năm 2009 chào mừng Đại hội MTTQ Việt nam lần thứ VII với 4 nội dung cụ thể: Tổ chức tốt công tác tuyền truyền, tăng cường củng cố xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; phát huy dân chủ trong nhân dân và tăng cường giám sát xây dựng Đảng; đổi mới phương thức hoạt động của MTTQ các cấp. Thùy Linh