​MTTQ Nghệ An: Góp ý Dự thảo Nghị quyết liên tịch về tổ chức tiếp xúc cử tri

Chiều ngày 4/10, Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An đã tổ chức Hội nghị Góp ý Dự thảo Nghị quyết liên tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội - Chính phủ - Đoàn Chủ tịch Ủy ban TƯMTTQ Việt Nam về tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biểu QH và đại biểu HĐND.

​MTTQ Nghệ An: Góp ý Dự thảo Nghị quyết liên tịch về tổ chức tiếp xúc cử tri - Ảnh 1

Quang cảnh Hội nghị.

Từ trước đến nay, công tác tổ chức tiếp xúc cử tri đều thực hiện theo Nghị quyết liên tịch số 525/2012. Tuy nhiên, sau 4 năm thực hiện có những hạn chế nhất định như số lượng thành phần, cơ chế cho cử tri tâm huyết đến dự, nhiều nơi mang tính hình thức, trả lời phúc đáp những kiến nghị của cử tri chưa đáp ứng được mong đợi, trách nhiệm chủ trì chưa chặt chẽ, quy định kế hoạch dự trù kinh phí chưa chủ động….

Dự thảo Nghị quyết liên tịch mới dựa trên trên cơ sở của Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII và có 3 yêu cầu, quan điểm gồm: Cụ thể hóa Điều 16 của Luật MTTQ Việt Nam; Tạo cơ chế thống nhất trong việc tổ chức tiếp xúc cử tri, tạo điều kiện bảo đảm để ĐB QH và HĐND có điều kiện tham gia, phát huy vai trò của mình; Quy định về nguyên tắc tổ chức tiếp xúc cử tri để đảm bảo dân chủ, công khai bình đẳng, phù hợp và hiệu quả.

Tại Hội nghị, nhiều ý kiến đánh giá Dự thảo chưa phù hợp từ hình thức, câu chữ, cách dùng từ, trách nhiệm của từng ban ngành đến cách tiếp cận cử tri của từng đại biểu, tiếp xúc nơi mình ứng cử, cư trú hay chỉ tiếp xúc nơi khác.

Bên cạnh đó, cần nói rõ trách nhiệm của đại biểu và nhiệm vụ trả lời những vấn đề mà cử tri quan tâm. Ngoài ra, cần xác định rõ vai trò chủ trì của đơn vị tiếp xúc cử tri, tăng cường tiếp xúc theo chuyên đề, nên giao một đầu mối tổ chức cho đại biểu tiếp xúc cử tri, cách bố trí chỗ ngồi cho đại biểu để phù hợp với cử tri. Về kinh phí, thành phần cử tri cũng cần đa dạng, phong phú. Tại Hội nghị, đa số đại biểu đều đề nghị mở rộng phạm vi điều chỉnh để thay thế Nghị quyết 525 ban hành một Nghị quyết cụ thể hơn.

Kết luận tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Huy- Chủ tịch MTTQ tỉnh Nghệ An nhấn mạnh “Việc góp ý Dự thảo về Nghị quyết này để sớm ban hành một Nghị quyết mới, rút ra những tồn tại, hạn chế. Các ý kiến góp ý của các đại biểu sâu sát, dựa trên cơ sở pháp lý, rút ra được những hạn chế tồn tại của các văn bản cũ, góp phần đưa ra được một Nghị quyết sát thực tế và phù hợp với thực tiễn”.

Bắc Vũ