MTTQ cần thực hiện nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội hiệu quả

Ngày 15/5, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị

Đánh giá cao các ý kiến thẳng thắn của đại biểu, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Trần Thanh Mẫn khẳng định: “Báo cáo chính trị phải tiếp cận được những vấn đề mới, tinh thần mới, tạo sinh lực mới cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời phải đảm bảo ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, tránh tình trạng yêu cầu nhiệm vụ chung chung và không kiểm chứng được trong quá trình thực hiện”.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng yêu cầu Ban soạn thảo cần thẳng thắn nhận diện các vấn đề phát sinh trong thực tiễn, những xu hướng, nhiệm vụ và cách thức giải quyết của MTTQ đối với những vấn đề lớn của đất nước trong giai đoạn hiện nay.

Bên cạnh đó, cần thể hiện rõ vai trò của MTTQ trong việc nắm bắt tình hình nhân dân, tình hình các giai cấp và tạo ra những diễn đàn để nhân dân thực sự trao đổi và làm rõ được vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Mặt trận các cấp trong nhiệm kỳ mới phải thể hiện đầy đủ hơn, quyết liệt hơn, hiệu quả hơn nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội; các chương trình giám sát phải gắn liền với yêu cầu thực tế tại địa phương và phải theo đến cùng từng vụ việc. Cần nắm chắc các vấn đề phát sinh để tư vấn trực tiếp cho Đảng, Nhà nước.

Bùi Mến