MTTQ Cần Thơ với hai cuộc vận động nâng cao chất lượng đời sống nhân dân

10 năm qua, các cấp Mặt trận thành phố Cần Thơ không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy vai trò nòng cốt tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân xây dựng cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; thực hiện dân chủ, giám sát và phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh; dồn sức thực hiện hai cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và cuộc vận động "Ngày vì người nghèo”.

Trao tặng nhà Đại đoàn kết tại huyện Vĩnh Thạnh

10 năm qua, cuộc vận động "Ngày vì người nghèo” các cấp Cần Thơ vận động 225.052.116.677 đồng. Từ nguồn quỹ này, toàn thành phố hỗ trợ xây dựng hơn 20.000 căn nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo.

Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” chú trọng tuyên truyền làm chuyển biến về nhận thức và hành động của nhân dân, tập hợp, vận động nhân dân đoàn kết giải quyết những vấn đề bức xúc trong sản xuất và đời sống ở khu dân cư, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Các phong trào thi đua yêu nước thu hút ngày càng đông đảo nhân dân tham gia. Nổi bật nhất là các mô hình giảm nghèo bền vững, giúp đỡ nhau về kỹ thuật, giống, cây con, tham gia sản xuất theo mô hình "cánh đồng lớn”, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng phù hợp với điều kiện thời tiết, địa lý của từng địa phương. Chỉ tính trong 5 năm trở lại đây, hàng chục nghìn lượt hộ nghèo được giúp vốn, cây, con giống trên 100 tỉ đồng, góp phần hạ tỉ lệ hộ nghèo xuống còn 3,95%. Bình quân hàng năm giảm 1% hộ nghèo.

Bên cạnh đó, MTTQ các cấp xác định xã hội hóa công tác vận động chăm lo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân là một chủ trương lớn, thực hiện phương châm "Lấy sức dân, chăm lo cuộc sống cho dân”. Đẩy mạnh xã hội hóa không chỉ là biện pháp giải quyết vấn đề tài chính để xây dựng cơ sở vật chất mà còn là nền tảng xây dựng tinh thần tự nguyện tham gia phong trào của mọi người trong xã hội, giúp nhau trong sản xuất và đời sống. Ông Bùi Văn Hai, Chủ tịch UBMTTQ thành phố Cần Thơ nhận định: Để tăng cường công tác vận động xã hội hóa chăm lo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, UBMTTQ các cấp thành phố gắn chặt cuộc vận động "Ngày vì người nghèo” và chương trình an sinh xã hội, huy động mọi nguồn lực xã hội để cùng với Đảng, Nhà nước thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. Các hộ nghèo và cận nghèo được giúp đỡ cấp thẻ bảo hiểm y tế khám chữa bệnh; tạo điều kiện vay vốn sản xuất lãi suất thấp; trẻ em nghèo được hỗ trợ có cơ hội được đến trường;…

Việc quản lý, sử dụng nguồn Quỹ "Vì người nghèo” và các nguồn quỹ an sinh xã hội luôn được coi trọng. UBMTTQ các cấp chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát đối với các địa phương về công tác vận động, xây dựng quản lý Quỹ đảm bảo tính công khai, dân chủ, minh bạch. Ngoài kinh phí hỗ trợ của Quỹ "Vì người nghèo”, các địa phương còn vận động nhân dân, gia đình và người thân góp thêm tiền để xây dựng nhà khang trang hơn với số tiền hơn 47 tỷ đồng. UBMTTQ các cấp thành phố và các tổ chức thành viên còn phối hợp vận động thực hiện chương trình an sinh xã hội, xây dựng các công trình phúc lợi công cộng như: cầu, đường, giao thông nông thôn, trường mẫu giáo; tổ chức khám chữa bệnh miễn phí… tổng trị giá 457.627.113.000 đồng. Chỉ riêng năm 2013 đã vận động, tiếp nhận từ chương trình an sinh xã hội của các ngành, các cấp số tiền là 96 tỷ đồng để xây dựng 9 trường mầm non cho các phường, xã ngoại thành. Các tôn giáo trên địa bàn thành phố cũng tổ chức nhiều hoạt động từ thiện, nhân đạo, với tổng trị giá trên 149 tỷ đồng. Quỹ "Vì người nghèo” còn thiết thực hỗ trợ Hội Khuyến học, Hội Nạn nhân chất độc da cam, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo thành phố trên 156 tỉ đồng để chăm lo cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc Khmer nâng cao chất lượng cuộc sống.

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở phát triển đều khắp ở các khu dân cư. Có 2 xã nông thôn mới (NTM) hoàn thành 20 tiêu chí. Toàn thành phố đưa vào hoạt động 593/630 nhà thông tin ở khu dân cư làm điểm sinh hoạt cho nhân dân và tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Các lĩnh vực y tế, giáo dục, thể dục thể thao, dân số…cũng được thường xuyên quan tâm và có những tiến bộ đáng kể.

Năm 2013, thực hiện nghị quyết của Thành ủy Cần Thơ về năm "Cải cách hành chính, huy động mọi nguồn lực, hướng về cơ sở”, thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 10 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương, MTTQ các cấp tập trung xây dựng nhà đại đoàn kết cho người nghèo, trong đó quan tâm đến việc xét chọn đối tượng được thụ hưởng, công khai, trong tất cả hộ dân ở khu dân cư. Thành phố Cần Thơ đang trong tiến trình chuẩn bị tổ chức Đại hội MTTQ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2014 - 2019), ông Bùi Văn Hai, Chủ tịch UBMTTQ thành phố Cần Thơ khẳng định quyết tâm không ngừng củng cố MTTQ về tổ chức, từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động với phương châm hướng về cơ sở, tạo sự đồng thuận xã hội ngày càng cao, qua đó nâng cao vai trò, vị trí của MTTQ Việt Nam trong hệ thống chính trị và trong xã hội.

Đức Hiếu