MSN sẽ mua lại toàn bộ Công ty Tầm nhìn Ma San

(Viestock) - HĐQT CTCP Tập đoàn Ma San (HOSE: MSN) vừa quyết định mua lại toàn bộ CTCP Tầm nhìn Ma San.

Cụ thể, HĐQT cũng thông qua việc phát hành tối đa 20 triệu cp nhằm phục vụ nhu cầu hoạt động kinh doanh, bổ sung vốn lưu động cho công ty. Dự kiến trong năm 2010 và 4 tháng đầu năm 2011, MSN phát hành số cổ phần trên cho dưới 100 nhà đầu tư với giá phát hành không thấp hơn giá trị sổ sách công ty tại thời điểm gần nhất hoặc sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất.