MSD tìm lý do "né" giải trình vụ “tiêm dưới da” ghi thành “tiêm bắp”

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Trên nhãn lọ thay vì ghi “dùng tiêm dưới da”, công ty này đã nhầm lẫn và ghi thành “dùng để tiêm bắp”.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=57&NewsId=136514