Mr Bean clip: Nữ hoàng (phần 1)

24H.COM.VN - Ngài Bean có một cái cốc in hình nữ hoàng Anh, chẳng may lại bị vỡ mất, vậy là ngài Bean lại phải cất công đi tìm một cái cốc khác có in hình nữ hoàng. Trong lúc tìm kiếm đó Mr Bean đã lạc vào cung điện nguy nga và tráng lệ của nữ hoàng thật. Và chuyện gì sẽ xảy ra đây?