MPLA khẳng định vai trò lãnh đạo ở Angola

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Angola, đất nước 16 triệu dân, giàu dầu mỏ và khoáng sản nằm ở miền nam châu Phi, đã từng bị nội chiến kéo dài 27 năm để lại hậu quả nặng nề. Gần đây, Angola vươn lên đạt nhiều thành tựu trong nước và trên trường quốc tế, giữ vai trò chính trị quan trọng trong khu vực.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=130587&sub=84&top=45