Mozambique coi Việt Nam là hình mẫu xây dựng nền kinh tế thị trường

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    1 đăng lạiGốc

    Hanoinet - Trong cuộc hội đàm sáng nay (2/4), hai bên đã đánh giá lại quan hệ hai nước và bàn biện pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương trong thời gian tới

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=16&NewsId=139886