Một Việt kiều Canada tặng TPHCM 18.200 quyển sách

    Báo VTC News
    Gốc

    Ngày 22/9, Viện Nghiên cứu Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận 18.200 quyển sách do ông Nguyễn Tiến Văn, Việt kiều Canada, gửi tặng.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/268758/Default.aspx