Một tuần lễ, văn học Việt Nam mất ba nhà thơ lớn!

(CATP) 10 giờ ngày 27-11-2007, nhà thơ Chính Hữu vĩnh viễn ra đi. Sáng sớm 3-12-2007 nhà thơ Vũ Cao qua đời. Cũng tại Hà Nội, đúng một ngày sau - sáng 4-12 nhà thơ Phạm Tiến Duật cũng yên nghỉ sau nhiều tháng vật vã đau đớn bởi...