Một trường có 3 thủ khoa trong kì thi tốt nghiệp THPT

    Gốc

    Hanoinet - Năm nay toàn TPHCM tổng cộng có 11 trường THPT đạt 100% học sinh đậu tốt nghiệp. Trong đó có 6 trường công lập và 5 trường ngoài công lập. Trong đó, Trường THPT Bùi Thị Xuân năm năm liền đạt tỉ lệ đậu 100%.

      Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=67238