Một trong hai cháu bé được phẫu thuật tách rời đã xuất viện

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNMO) - Ngày 26/12, 10 ngày sau khi ca phẫu thuật tách 2 cháu bé Nguyễn Văn Cu và Nguyễn Văn Cò được thực hiện thành công, cháu Cò đã được xuất viện trong tình trạng sức khỏe hồi phục tốt

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/46/192248