Một trăm ngày cầm quyền của đảng Dân chủ Mỹ

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Từ lâu, giới báo chí Mỹ và thế giới thường có bài viết về 100 ngày cầm quyền đầu tiên của Tổng thống và Chính phủ mới ở Mỹ. Qua những việc làm khởi đầu, dư luận cho rằng, vị Tổng thống thứ 44 của Hoa Kỳ có khác so với người tiền nhiệm, rõ nhất là trong lĩnh vực đối ngoại.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=146377&sub=82&top=45