“Một thoáng Đông Nam Á” tại Hà Nội

“Một thoáng Đông Nam Á” là tên cuộc trưng bày do Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam tổ chức, sẽ khai trương vào ngày 4-10 nhân dịp bảo tàng tròn 15 tuổi và kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội.

Cuộc trưng bày là kết quả của quá trình nghiên cứu, sưu tầm và hiến tặng hiện vật, nhằm giúp công chúng kết nối Việt Nam với Đông Nam Á trong một nền văn hóa khu vực vừa đa dạng, vừa thống nhất. Trưng bày được thực hiện dựa tên hợp tác song phương Việt – Pháp trong khuôn khổ dự án “Phát huy di sản bảo tàng Việt Nam”. Trước đó từ giữa năm 2005, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam tham gia Dự án “Phát huy di sản bảo tàng Việt Nam” (FSP) do Chính phủ Pháp tài trợ. Qua dự án này, các chuyên gia Pháp đã tham gia tư vấn, thiết kế khu trưng bày về các dân tộc Đông Nam Á. Tòa nhà được triển khai xây dựng từ tháng 6-2007 nhưng vì những lý do khách quan, đến nay, tòa nhà chưa xây dựng xong. Tuy nhiên, cán bộ bảo tàng và các chuyên gia Pháp đã cơ bản hoàn thành các công việc chuẩn bị nội dung cho trưng bày khai trương khu bảo tàng về văn hóa Đông Nam Á. “Một thoáng Đông Nam Á” là một trưng bày nhỏ và hạn hẹp, chỉ như một thoáng qua về Đông Nam Á phong phú và đa dạng. Cũng có thể coi đây như một phác họa của trưng bày tương lai trong tòa nhà Đông Nam Á đang được chờ đợi và nó sẽ kết thúc khi trưng bày tương lai ấy ra mắt công chúng. Nguyễn Bích