Một thí sinh 7 lần tham gia thi tốt nghiệp THPT vẫn phạm quy

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    KTĐT - “Buổi sáng ngày 3/6 thi môn Địa lý, thí sinh tự do Đinh Văn Cốt (SN 1986), số báo danh 090076, phòng thi số 4, sau khi làm bài gần 2/3 thời gian đã không nộp bài cho giám thị mà mang bài thi ra khỏi phòng”.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=153937