Một thành viên HĐQT Tập đoàn xây dựng Hòa Bình bị xử phạt

Một cá nhân vừa bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra quyết định xử phạt hành chính do báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch.

Ông Phương Công Thắng – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn xây dựng Hòa Bình bị xử phạt vì chậm báo cáo kết quả thực hiện giao dịch.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã phát đi thông báo xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Phương Công Thắng vì Báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch.

Cụ thể, Phạt tiền 22.500.000 đồng đối với ông Phương Công Thắng vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch.

Theo đó, ông Phương Công Thắng – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn xây dựng Hòa Bình (mã chứng khoán: HBC) đã thực hiện giao dịch mua 567.350 cổ phiếu HBC từ ngày 06/10/2017 đến ngày 26/10/2017 nhưng đến ngày 06/11/2017, ông Thắng mới báo cáo về kết quả thực hiện giao dịch với Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Lê Hải