Một tháng 24 lần tiếp khách bằng công quỹ

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    Ban quản lý KCN tỉnh Vĩnh Long thực hiện việc đền bù nhằm giải phóng và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công theo tiến độ... Các dự án thực hiện trong thời gian này như: KCN Bình Minh, KCN Bắc Mỹ Thuận, tuyến công nghiệp Cổ...

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/phong_su_dieu_tra/2008/09/20080910.604