Một số vị thuốc có nguồn gốc từ nhựa cây

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    Kho tàng dược liệu đa dạng và phong phú của nhân loại có nhiều loại nhựa cây dùng để chữa bệnh. Có loại đã được ghi trong Dược điển quốc gia, có loại được sử dụng theo kinh nghiệm dân gian. Xin giới thiệu một số vị thuốc có nguồn gốc từ nhựa cây thường dùng.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/46/151826