Một số trường ĐH mở rộng khối thi

VH- Kì thi tuyển sinh ĐH-CĐ năm nay, một số trường ĐH đã tăng khối thi để tạo nhiều cơ hội hơn cho TS, điển hình là ĐH KHXH&NV- ĐHQG Hà Nội tổ chức tuyển sinh khối A đối với 10 ngành học.

ĐH Kinh tế Đà Nẵng thu nhận thêm TS thi khối D (bao gồm D1, D2, D3, D4) thay vì chỉ khối A như năm học trước. 2 phân hiệu khác của ĐH Đà Nẵng là phân hiệu tại Kon Tum và ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng và một số trường ĐH phía Nam cũng tăng thêm khối thi... Vũ Phượng