Một số sự kiện chính của tuần du lịch Ninh Bình 2008

    Gốc

    Lễ khai mạc tuần du lịch Ninh Bình đã chính thức diễn ra tối qua. Sự kiện này sẽ kéo dài đến ngày 14-4 với nhiều hoạt động phong phú.

      Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=119552&sub=127&top=39