Một số nội dung chính Đặc san Báo CATP ngày mai 4-7-2008

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    Chị là người xuất khẩu lao động trở về từ Đài Loan chưa được bao lâu đã chết trong tư thế treo cổ. Tự tử hay bức tử? (Bài “Xung quanh cái chết của một phụ nữ trở về từ Đài Loan - Tự tử hay bị bức tử?”).

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/thoi-su/mlfolder.2007-12-28.6251781353/mlfolder.2007-12-28.8586787792/mlnews.2008-07-03.9082695317