Một số nội dung chính Báo CATP ngày mai 3-7-2008

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    Kỳ cuối loạt bút ký người điều tra “185 ngày đêm truy lùng tên tử tội Phước 8 ngón”. Kỳ 2 phóng sự “Cuộc chiến không mệt mỏi với ma túy vùng Tây Bắc”.

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/thoi-su/mlfolder.2007-12-28.6251781353/mlfolder.2007-12-28.8586787792/mlnews.2008-07-02.8638780499