Một số nội dung chính Báo CATP ngày mai 24-6-2008

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    Tiếp tục kỳ 2 loạt bút ký người điều tra “185 ngày đêm truy lùng tên tử tội Phước 8 ngón”. Trong đĩa thịt bò có thành phần thuốc diệt chuột phospho kẽm, rất may Thành chỉ mới ăn một ít… (Bài “Bài học cho những đôi...

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/thoi-su/mlfolder.2007-12-28.6251781353/mlfolder.2007-12-28.8400377487/mlnews.2008-06-23.1739373780