Một số loài sinh vật mới tại biển Nam Cực

    Báo Đại Đoàn Kết
    Gốc

    Chuyến du hành trong 50 ngày vượt 2.000 hải lý xuyên biển Ross vừa kết thúc hôm 20/3 giúp phát hiện nhiều loài độc đáo, mà theo lời nhóm nghiên cứu, có đến 8 loài sinh vật nhuyễn thể mới!

    Nguồn Đại Đoàn Kết: http://antg.cand.com.vn/vi-vn/ktvhkh/2008/4/65972.cand