Một số loài sinh vật mới tại biển Nam Cực

Chuyến du hành trong 50 ngày vượt 2.000 hải lý xuyên biển Ross vừa kết thúc hôm 20/3 giúp phát hiện nhiều loài độc đáo, mà theo lời nhóm nghiên cứu, có đến 8 loài sinh vật nhuyễn thể mới!

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://antg.cand.com.vn/vi-vn/ktvhkh/2008/4/65972.cand