Một số loại doanh nghiệp vẫn được mua hóa đơn

(TBKTSG Online) - Theo Thông tư 153/2010/TT-BTC vừa được Bộ Tài chính ban hành nhằm hướng dẫn thực hiện Nghị định 51/2010/NĐ-CP , cơ quan thuế vẫn tiếp tục in và bán hóa đơn cho một số tổ chức, doanh nghiệp đặc thù.

Minh Tâm Doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, chế xuất, doanh nghiệp có vốn điều lệ trên 5 tỉ đồng trở lên được tự in hóa đơn. Ảnh minh họa: Minh Tâm (TBKTSG Online) - Theo Thông tư 153/2010/TT-BTC vừa được Bộ Tài chính ban hành nhằm hướng dẫn thực hiện Nghị định 51/2010/NĐ-CP, cơ quan thuế vẫn tiếp tục in và bán hóa đơn cho một số tổ chức, doanh nghiệp đặc thù. >> Doanh nghiệp tự in hóa đơn như thế nào? >> Doanh nghiệp tự in hóa đơn: những vấn đề cần được làm rõ Cụ thế, đó là các tổ chức có hoạt động kinh doanh nhưng không được thành lập; doanh nghiệp siêu nhỏ (cơ sở kinh doanh có từ mười lao động trở xuống); doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn (thuộc danh mục địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Chính phủ quy định). Giá bán hóa đơn do cục thuế đặt in sẽ do cục trưởng cục thuế quyết định và niêm yết giá bán hóa đơn theo nguyên tắc giá bảo đảm bù đắp chi phí gồm: giá đặt in và phí phát hành. Cơ quan thuế không được thu thêm bất kỳ khoản thu nào ngoài giá bán đã niêm yết đồng thời quản lý trực tiếp công việc này. Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh được mua hóa đơn từ cơ quan thuế theo tháng theo nguyên tắc số lượng mua tháng sau không quá số lượng đã sử dụng của tháng mua trước đó. Khi mua hóa đơn lần đầu, tổ chức, hộ kinh doanh không được mua quá một quyển 50 số cho mỗi loại hóa đơn. Nếu chưa hết tháng đã sử dụng hết hóa đơn mua lần đầu, cơ quan thuế sẽ căn cứ vào thời gian, số lượng hóa đơn đã sử dụng để quyết định số lượng hóa đơn bán lần tiếp theo. Trong khi đó, các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao; đơn vị sự nghiệp công lập có sản xuất, kinh doanh; doanh nghiệp có mức vốn điều lệ từ 5 tỉ đồng trở lên được tự in khi có mã số thuế. Các tổ chức kinh doanh không thuộc các trường hợp nêu trên chỉ được tự in hóa đơn khi đã được cấp mã số thuế; có doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ; có hệ thống thiết bị (máy tính, máy in, máy tính tiền) đảm bảo cho việc in và lập hóa đơn khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; không bị xử phạt vi phạm pháp luật về thuế trong vòng 1 năm trước đó… Các doanh nghiệp được tự in hóa đơn chỉ nên đặt in ở các tổ chức đảm bảo các điều kiện đã được cơ quan quản lý quy định. Cụ thể, đó phải là nhà in có đăng ký kinh doanh còn hiệu lực và có giấy phép hoạt động ngành in (bao gồm cả in xuất bản phẩm và không phải xuất bản phẩm). Các tổ chức này có trách nhiệm in hóa đơn theo đúng hợp đồng in đã ký, không được giao lại toàn bộ hoặc bất kỳ khâu nào trong quá trình in hóa đơn cho tổ chức in khác thực hiện; quản lý, bảo quản các bản phim, bản kẽm và các công cụ có tính năng tương tự trong việc tạo hóa đơn đặt in tốt; phải hóa đơn in thử, in sai, in trùng, in thừa, in hỏng… Đặc biệt, phải báo cáo về việc nhận in hóa đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp một năm hai lần. Riêng với các doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử sẽ được Bộ Tài chính hướng dẫn riêng.