Một số hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Australia

  Ngày 2.12, tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Australia, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Đồng Bộ trưởng Thương mại và Sản xuất Australia Tim Ayres; dự Diễn đàn Hợp tác giáo dục Việt Nam - Australia; gặp Thống đốc Bang Victoria Linda Dessau; phát biểu tại Viện Chính sách Australia - Việt Nam; tiếp Ban lãnh đạo Đại học RMIT.

  Chiều 2.12, tại TP. Melbourne, bang Victoria, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Giáo sư Alec Cameron, Chủ tịch kiêm Phó Hiệu trưởng Viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne (Đại học RMIT) và Ban lãnh đạo Đại học RMIT.

  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại buổi tiếp Ban lãnh đạo Đại học RMIT. Ảnh: Doãn Tấn

  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại buổi tiếp Ban lãnh đạo Đại học RMIT. Ảnh: Doãn Tấn

  Giáo sư Alec Cameron, Chủ tịch kiêm Phó Hiệu trưởng Viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne (Đại học RMIT). Ảnh: Doãn Tấn

  Giáo sư Alec Cameron, Chủ tịch kiêm Phó Hiệu trưởng Viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne (Đại học RMIT). Ảnh: Doãn Tấn

  Toàn cảnh buổi gặp. Ảnh: Doãn Tấn

  Toàn cảnh buổi gặp. Ảnh: Doãn Tấn

  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao quà lưu niệm tặng Giáo sư Alec Cameron, Chủ tịch kiêm Phó Hiệu trưởng Viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne (Đại học RMIT). Ảnh: Doãn Tấn

  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao quà lưu niệm tặng Giáo sư Alec Cameron, Chủ tịch kiêm Phó Hiệu trưởng Viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne (Đại học RMIT). Ảnh: Doãn Tấn

  Giáo sư Alec Cameron, Chủ tịch kiêm Phó Hiệu trưởng Viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne (Đại học RMIT) trao quà lưu niệm tặng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Ảnh: Doãn Tấn

  Giáo sư Alec Cameron, Chủ tịch kiêm Phó Hiệu trưởng Viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne (Đại học RMIT) trao quà lưu niệm tặng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Ảnh: Doãn Tấn

  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Giáo sư Alec Cameron, Chủ tịch kiêm Phó Hiệu trưởng Viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne (Đại học RMIT) với các đại biểu. Ảnh: Doãn Tấn

  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Giáo sư Alec Cameron, Chủ tịch kiêm Phó Hiệu trưởng Viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne (Đại học RMIT) với các đại biểu. Ảnh: Doãn Tấn

  Chiều 2.12, giờ địa phương, tại TP. Melbourne, bang Victoria,Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có bài phát biểu quan trọng tại Viện Chính sách Australia - Việt Nam, cơ quan nghiên cứu và đề xuất chính sách chuyên về quan hệ Việt Nam - Australia đầu tiên của Australia do Đại học RMIT sáng lập.

  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với đại biểu. Ảnh: Doãn Tấn

  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với đại biểu. Ảnh: Doãn Tấn

  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với đại biểu. Ảnh: Doãn Tấn

  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với đại biểu. Ảnh: Doãn Tấn

  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại Viện Chính sách Australia - Việt Nam về quan hệ Việt Nam - Australia và chính sách đối ngoại của Việt Nam. Ảnh: Doãn Tấn

  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại Viện Chính sách Australia - Việt Nam về quan hệ Việt Nam - Australia và chính sách đối ngoại của Việt Nam. Ảnh: Doãn Tấn

  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại Viện Chính sách Australia - Việt Nam về quan hệ Việt Nam - Australia và chính sách đối ngoại của Việt Nam. Ảnh: Doãn Tấn

  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại Viện Chính sách Australia - Việt Nam về quan hệ Việt Nam - Australia và chính sách đối ngoại của Việt Nam. Ảnh: Doãn Tấn

  Các đại biểu dự chương trình. Ảnh: Doãn Tấn

  Các đại biểu dự chương trình. Ảnh: Doãn Tấn

  Các đại biểu dự chương trình. Ảnh: Doãn Tấn

  Các đại biểu dự chương trình. Ảnh: Doãn Tấn

  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trả lời câu hỏi của các chuyên gia, nhà nghiên cứu Viện Nghiên cứu Australia - Việt Nam. Ảnh: Doãn Tấn

  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trả lời câu hỏi của các chuyên gia, nhà nghiên cứu Viện Nghiên cứu Australia - Việt Nam. Ảnh: Doãn Tấn

  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trả lời câu hỏi của các chuyên gia, nhà nghiên cứu Viện Nghiên cứu Australia - Việt Nam. Ảnh: Doãn Tấn

  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trả lời câu hỏi của các chuyên gia, nhà nghiên cứu Viện Nghiên cứu Australia - Việt Nam. Ảnh: Doãn Tấn

  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trả lời câu hỏi của các chuyên gia, nhà nghiên cứu Viện Nghiên cứu Australia - Việt Nam. Ảnh: Doãn Tấn

  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trả lời câu hỏi của các chuyên gia, nhà nghiên cứu Viện Nghiên cứu Australia - Việt Nam. Ảnh: Doãn Tấn

  Trưa 2.12, giờ địa phương, tại thành phố Melbourne, bang Victoria, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gặp Thống đốc Bang Victoria Linda Dessau.

  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thống đốc Bang Victoria Linda Dessau. Ảnh: Doãn Tấn

  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thống đốc Bang Victoria Linda Dessau. Ảnh: Doãn Tấn

  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp Thống đốc Bang Victoria Linda Dessau. Ảnh: Doãn Tấn

  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp Thống đốc Bang Victoria Linda Dessau. Ảnh: Doãn Tấn

  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ký Sổ vàng lưu niệm tại Dinh Thống đốc Bang Victoria. Ảnh: Doãn Tấn

  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ký Sổ vàng lưu niệm tại Dinh Thống đốc Bang Victoria. Ảnh: Doãn Tấn

  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ký Sổ vàng lưu niệm tại Dinh Thống đốc Bang Victoria. Ảnh: Doãn Tấn

  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ký Sổ vàng lưu niệm tại Dinh Thống đốc Bang Victoria. Ảnh: Doãn Tấn

  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thống đốc Bang Victoria Linda Dessau với các đại biểu. Ảnh: Doãn Tấn

  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thống đốc Bang Victoria Linda Dessau với các đại biểu. Ảnh: Doãn Tấn

  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thống đốc Bang Victoria Linda Dessau với các đại biểu. Ảnh: Doãn Tấn

  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thống đốc Bang Victoria Linda Dessau với các đại biểu. Ảnh: Doãn Tấn

  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thống đốc Bang Victoria Linda Dessau với các đại biểu. Ảnh: Doãn Tấn

  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thống đốc Bang Victoria Linda Dessau với các đại biểu. Ảnh: Doãn Tấn

  Sáng 2.12, giờ địa phương, tại thành phố Melbourne, bang Victoria, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Đồng Bộ trưởng Thương mại và Sản xuất Australia Tim Ayres.

  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đồng Bộ trưởng Thương mại và Sản xuất Australia Tim Ayres. Ảnh: Doãn Tấn

  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đồng Bộ trưởng Thương mại và Sản xuất Australia Tim Ayres. Ảnh: Doãn Tấn

  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại buổi tiếp. Ảnh: Doãn Tấn

  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại buổi tiếp. Ảnh: Doãn Tấn

  Đồng Bộ trưởng Thương mại và Sản xuất Australia Tim Ayres tại buổi tiếp. Ảnh: Doãn Tấn

  Đồng Bộ trưởng Thương mại và Sản xuất Australia Tim Ayres tại buổi tiếp. Ảnh: Doãn Tấn

  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đồng Bộ trưởng Thương mại và Sản xuất Australia Tim Ayres. Ảnh: Doãn Tấn

  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đồng Bộ trưởng Thương mại và Sản xuất Australia Tim Ayres. Ảnh: Doãn Tấn

  Sáng nay, 2.12, giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã dự Diễn đàn Hợp tác giáo dục Việt Nam - Australia do Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam phối hợp với các đối tác Australia, chính quyền Bang Victoria cùng Đại sứ quán Việt Nam tại Australia tổ chức.

  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thượng nghị sĩ, đồng Bộ trưởng phụ trách Thương mại và Sản xuất Australia Tims Ayres tại Diễn đàn. Ảnh: Doãn Tấn

  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thượng nghị sĩ, đồng Bộ trưởng phụ trách Thương mại và Sản xuất Australia Tims Ayres tại Diễn đàn. Ảnh: Doãn Tấn

  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại Diễn đàn. Ảnh: Doãn Tấn

  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại Diễn đàn. Ảnh: Doãn Tấn

  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại Diễn đàn. Ảnh: Doãn Tấn

  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại Diễn đàn. Ảnh: Doãn Tấn

  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chứng kiến lễ ký giữa các trường đại học hàng đầu Việt Nam với các đối tác Australia. Ảnh: Doãn Tấn

  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chứng kiến lễ ký giữa các trường đại học hàng đầu Việt Nam với các đối tác Australia. Ảnh: Doãn Tấn

  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chứng kiến lễ ký giữa các trường đại học hàng đầu Việt Nam với các đối tác Australia. Ảnh: Doãn Tấn

  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chứng kiến lễ ký giữa các trường đại học hàng đầu Việt Nam với các đối tác Australia. Ảnh: Doãn Tấn

  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chứng kiến lễ ký giữa các trường đại học hàng đầu Việt Nam với các đối tác Australia. Ảnh: Doãn Tấn

  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chứng kiến lễ ký giữa các trường đại học hàng đầu Việt Nam với các đối tác Australia. Ảnh: Doãn Tấn

  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chứng kiến lễ ký giữa các trường đại học hàng đầu Việt Nam với các đối tác Australia. Ảnh: Doãn Tấn

  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chứng kiến lễ ký giữa các trường đại học hàng đầu Việt Nam với các đối tác Australia. Ảnh: Doãn Tấn

  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chứng kiến lễ ký giữa các trường đại học hàng đầu Việt Nam với các đối tác Australia. Ảnh: Doãn Tấn

  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chứng kiến lễ ký giữa các trường đại học hàng đầu Việt Nam với các đối tác Australia. Ảnh: Doãn Tấn

  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chứng kiến lễ ký giữa các trường đại học hàng đầu Việt Nam với các đối tác Australia. Ảnh: Doãn Tấn

  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chứng kiến lễ ký giữa các trường đại học hàng đầu Việt Nam với các đối tác Australia. Ảnh: Doãn Tấn

  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chứng kiến lễ ký giữa các trường đại học hàng đầu Việt Nam với các đối tác Australia. Ảnh: Doãn Tấn

  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chứng kiến lễ ký giữa các trường đại học hàng đầu Việt Nam với các đối tác Australia. Ảnh: Doãn Tấn

  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu. Ảnh: Doãn Tấn

  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu. Ảnh: Doãn Tấn

  Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/thoi-su-quoc-hoi/mot-so-hinh-anh-chu-tich-quoc-hoi-vuong-dinh-hue-trong-khuon-kho-chuyen-tham-chinh-thuc-australia-i309905/