Một số giấy tờ cần thiết để qua các chốt kiểm dịch

    42 liên quanGốc

    Để tạo thuận lợi cho các phương tiện di chuyển vào Thủ đô, đi qua các chốt kiểm dịch nhanh nhất, người dân cần chuẩn bị một số giấy tờ cần thiết để qua các chốt kiểm dịch được thuận lợi.

    ANTĐ

    Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/mot-so-giay-to-can-thiet-de-qua-cac-chot-kiem-dich-post474188.antd