Một số doanh nghiệp sẽ được lùi đóng kinh phí Công đoàn

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang vừa ký Quyết định số 7823LĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc một số doanh nghiệp sẽ được lùi đóng kinh phí Công đoàn đến ngày 31/12/2023.

Đó là các doanh nghiệp bị giảm từ 50% lao động tham gia Bảo hiểm Xã hội trở lên so với thời điểm tháng 01/01/2023 (kể cả lao động ngừng việc, tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, thỏa thuận nghỉ không hưởng lương) do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng được lùi đóng kinh phí Công đoàn đến ngày 31/12/2023.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao Ban Thường vụ các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương và tương đương; Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn xem xét, xác định và chịu trách nhiệm về việc quyết định cho doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng được lùi đóng kinh phí Công đoàn đến ngày 31/12/2023; báo cáo tình hình thực hiện Quyết định này về Tổng Liên đoàn trước ngày 31/01/2024.

Trước đó, tại Nghị quyết số 105/NQ-CP về các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành, Chính phủ cũng đã đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nghiên cứu, giảm mức phí công đoàn từ 2% xuống 1% (tức giảm 50% kinh phí công đoàn) và giãn thời hạn nộp kinh phí trong năm 2023. Đây cũng là vấn đề được các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp nhiều lần kiến nghị.

Minh Lý

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/mot-so-doanh-nghiep-se-duoc-lui-dong-kinh-phi-cong-doan-396169.html