Một số DN đang “khát” lao động

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Một số công ty đang săn lùng lao động phổ thông, công nhân kỹ thuật, nhân viên kinh doanh, phát triển thị trường. Thậm chí, có công ty còn có nhu cầu tuyển 500 công nhân, ưu tiên công nhân ở các doanh nghiệp giải thể.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/kinhte/2009/5/112628.cand