Một số điều cần tránh đối với phụ nữ ly hôn

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Do quan niệm truyền thống cũ, có nhiều phụ nữ vẫn ngại ly hôn, thậm chí sống chết gì cũng không ly hôn, mặc dù tình cảm vợ chồng từ lâu không còn nữa.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=54&NewsId=130304