Một số địa bàn vẫn để xảy ra tình trạng tái chiếm vỉa hè

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Đến thời điểm này, đã 10 ngày kể từ khi Quyết định 02 và 20 của UBND TP về quản lý hàng rong và vỉa hè lòng đường có hiệu lực, nhìn chung, đa số các quận, phường đều triển khai rất tốt chủ trương của thành phố.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=44&NewsId=74792