Một số đảng viên tại Ninh Thuận và Hậu Giang vi phạm trong kê khai tài sản

Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận các tổ chức đảng, đảng viên tại Ninh Thuận và Hậu Giang có một số vi phạm, khuyết điểm trong kê khai tài sản, thu nhập.

Tại kỳ họp thứ 32 (ngày 19 - 20/9), Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, kiểm tra việc kê khai tài sản, thu nhập đối với các cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý tại tỉnh Ninh Thuận và Hậu Giang.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy, bên cạnh những ưu điểm là cơ bản, các tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra còn có một số vi phạm, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, trong quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Đảng và kê khai tài sản, thu nhập.

Quang cảnh kỳ họp thứ 32 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. (Ảnh: Ủy ban Kiểm tra Trung ương).

Quang cảnh kỳ họp thứ 32 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. (Ảnh: Ủy ban Kiểm tra Trung ương).

Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu các tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm, khắc phục kịp thời những vi phạm, khuyết điểm đã được chỉ ra; phát huy ưu điểm, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, Ủy ban Kiểm tra các cấp thực hiện kiểm tra, giám sát.

Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, việc kiểm tra, giám sát với trọng tâm là kiểm tra các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm, trách nhiệm nêu gương; công tác cán bộ; quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản; mua sắm trang thiết bị; thực hiện các dự án đầu tư và những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong xã hội.

Cũng tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, giải quyết tố cáo một tổ chức đảng và 2 đảng viên; giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng 4 trường hợp và xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng khác.

Anh Văn

Nguồn VTC: https://vtc.vn/mot-so-dang-vien-tai-ninh-thuan-va-hau-giang-vi-pham-trong-ke-khai-tai-san-ar821224.html