Một số cục hải quan thiếu báo cáo nhanh về chống buôn lậu

Tổng cục Hải quan vừa ra văn bản yêu cầu kiểm điểm và làm rõ trách nhiệm một số cục hải quan do không thực hiện đúng quy định về việc báo cáo nhanh.

Một số cục hải quan thiếu báo cáo nhanh về chống buôn lậu - Ảnh 1

Đối chiếu với báo cáo kiểm soát hải quan định kỳ do Cục Điều tra chống buôn lậu tổng hợp cho thấy các đơn vị vi phạm bao gồm: Cục Hải quan Lạng Sơn không báo cáo 6 vụ, Quảng Ninh 14 vụ; Hà Nội 2 vụ, Thanh Hóa 2 vụ, Bình Phước 2 vụ, Kiên Giang 2 vụ và TP.HCM 7 vụ.

Tổng cục Hải quan yêu cầu cục hải quan các tỉnh, thành phố kiểm tra, rà soát và báo cáo chi tiết nội dung vụ việc, kết quả xử lý. Đồng thời, tiến hành xem xét trách nhiệm cá nhân, đơn vị có liên quan trong việc không thực hiện báo cáo theo quy định.

Anh Vũ