Một số chương trình phát sóng ngày 26-12

06:30 Thời sự

Một số chương trình phát sóng ngày 26-12 - Ảnh 1

07:30 Muôn màu cuộc sống: Sáng tạo từ mầu nước

08:00 Phóng sự: Hải Vân Quan - Đừng để lãng quên

09:00 Từ Đông sang Tây: Lao động trẻ em tại các mỏ than Ấn Độ

10:30 Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay

11:30 Thời sự

13:15 Nhìn từ Hà Nội: Châu Âu trước những thách thức mới từ chủ nghĩa khủng bố

15:00 Phóng sự: Oằn mình chống lở

16:45 Thế giới không phẳng: Nguy cơ hỏa hoạn với những tòa nhà cao tầng

17:45 Trang địa phương: Tuyên Quang thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp - nông thôn

18:00 Thủ đô ngày mới: Hà Nội - Biến bãi rác thành vườn hoa

18:30 Thời sự

19:45 Bản tin thể thao

20:00 Tài chính - Ngân hàng: Linh hoạt chính sách tiền tệ gắn với chính sách tài khóa

20:30 Thông điệp cuộc sống: Có thể giàu không từ những khóa học làm giàu?

20:45 Bình luận - Phê phán: Cảnh giác và đấu tranh với luận điệu bịa đặt, dựng chuyện

21:45 Câu chuyện hội nhập

22:00 Thời sự