Một số chương trình phát sóng ngày 20-6

06:30 Thời sự / 07:15 Điểm tựa tương lai: Chung tay vì bệnh nhân nghèo / 09:15 Thắp sáng niềm tin: Tăng cường năng lực và phát triển các tổ chức Hội dành cho người khuyết tật tại Việt Nam / 11:30 Thời sự

Một số chương trình phát sóng ngày 20-6 - Ảnh 1

12:50 Thực hiện thắng lợi Nghị quyết XII của Đảng

15:30 Trang địa phương: Những đổi thay ở vùng cao Thanh Hóa nhờ Chương trình 135

16:45 Ký sự miền Trung: Sử thi Tây Nguyên: Đâu rồi không gian sinh tồn

17:45 Phóng sự: Đẩy mạnh kết nối cơ chế một cửa ASEAN, cơ chế một cửa quốc gia, tạo thuận lợi thương mại

18:00 Cải cách hành chính: Hiệu quả của hệ thống hội nghị trực tuyến từ Trung ương tới cấp xã ở Hà Giang

18:15 Câu chuyện hội nhập: Phát triển thành phố thông minh và kinh nghiệm quốc tế

18:30 Thời sự

19:15 Sắc màu cuộc sống: Hát Đúm ở Thủy Nguyên

19:45 Tâm điểm: Tương tác, đa dạng: Xu hướng của báo chí hiện đại 20:30 Vì môi trường bền vững

20:45 Nông thôn đổi mới: Giữ nét hồn quê trong xây dựng nông thôn mới

22:00 Thời sự