Một số chương trình phát sóng ngày 2-11

06:30 Thời sự 07:30 Đảng với sự nghiệp đổi mới: Ngăn chặn suy thoái bằng những việc làm cụ thể

Một số chương trình phát sóng ngày 2-11 - Ảnh 1

08:00 Chuyển động truyền thông

09:00 Câu chuyện hội nhập: Ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy và học ngoại ngữ

10:00 Tọa đàm: Nhận diện sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và giải pháp khắc phục

11:30 Thời sự

13:00 Cải cách hành chính: Đẩy mạnh vai trò của chính quyền địa phương trong việc đưa Luật BHXH vào cuộc sống

15:00 Bình ảnh: Vẻ đẹp Việt Nam

16:30 Muôn màu cuộc sống: Thú vị lớp học khám phá khoa học

18:30 Thời sự

20:00 Kinh tế và dự báo: Ngành du lịch làm gì để trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

20:15 Địa chỉ đỏ: Lò cao kháng chiến - Kỳ tích trong hang núi

20:30 Điểm tựa tương lai: Tháo gỡ khó khăn trong mở rộng BHYT tại huyện An Dương, TP Hải Phòng

20:45 Bình luận - Phê phán

21:45 Câu chuyện hội nhập: Hợp tác quốc tế trong dạy và học ngoại ngữ

22:00 Thời sự